Pénzügyi szótár

Deviza kockázat

Más országok pénznemére felvett hiteleknél a deviza és a forint között jelentkező árfolyamváltozásból eredő különbség. Ez a különbség a napi mozgások során változik, így egy esetleges kedvezőtlen emelkedésnél a költségek emelkedését eredményezi.

Eladási árfolyam

Az az árfolyam, amelyen a bank devizát/valutát ad el forint ellenében.

Előtörlesztés

Az ügyfélnek lehetősége van egy egyszeri nagyobb összegű tőke befizetésére. Amennyiben a teljes tőkét sikerül befizetni, akkor ez eredményezheti a szerződés lezárását is.

Engedményező levél

Ez a dokumentum biztosítja a finanszírozó cég számára, hogy az általa kifizetett gépjármű(vek) biztosítási kárrendezésének kedvezményezettje legyen.

EUROTAX

Használtautó-ármeghatározó program, mely aktuális piaci árakat és statisztikai értékeléseket használ fel.

Futamidő

A szerződésben megadott időszak, amely alatt az ügyfél havi törlesztések formájában fizeti vissza a felvett pénzösszeget.

Irányadó kamatláb

Ügyleti kamat kiszámításánál használt, százalékban megadott érték. A következő esedékességi időszakra érvényes kamatlábértéket mutatja meg. Ez egy változó tétel, és ezért az ügyleti kamat kiszámítása során a kamatszámítási időszakba beleeső valamennyi irányadó kamatlábváltozást figyelembe veszik.

Központi Hitelinformációs Rendszer (KHR)

Olyan zárt rendszerű adatbázis, amelynek fő feladata, hogy támogassa a pénzügyi intézmények üzleti tevékenységét, hitelezési és ügyfél-minősítési munkáját és csökkentse a hitelnyújtás során felmerülő kockázatokat. Ebbe a nyilvántartásba minden természetes és jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező társaság is bekerülhet, ha hitelszerződés után hitelalannyá válik. Lakossági ügyfél akkor kerülhet fel erre a listára, ha a minimálbért kitevő összeg megfizetésével folyamatosan, több mint 90 napon át késlekedik vagy ha a valótlan adatokat, illetve hamis okiratokat ad meg a szerződés megkötésekor.

Lezárási díj

Ha a szerződés valamilyen okból kifolyólag a meghatározott időpont előtt kerül lezárásra, az ügyfél köteles lezárási díjat fizetni.

Maradványérték

Ez az összeg azt mutatja meg, hogy a futamidő végén mennyi lesz az autó értéke. A maradványérték általában nem haladja meg a futamidő végén várható tényleges piaci értéket, így a futamidő végén történő eladásból származó pénzösszeg fedezi a hitelező felé fennálló tartozást.